lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 13., péntek (2. hét)

A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat, de ha egész lelkünket az Úr ügyének szolgálatába állítjuk, kivirágzik az életünk.

— Charles Haddon Spurgeon

Jézus példabeszéde a gonosz szőlőművesekről, akik megölik az örököst.

Mt 21,33-43.45-46

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek;

„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.

Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?”

Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: »A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!«

Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.”

A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Mégegyszer: munka

Az unatkozót beteg árnyak veszik körül; a tétlenség mérges, langyos tavából kígyók kúsznak elő.

Aki nem dolgozik, nem tudja mi az öröm; a munka egészséges fáradsága megédesíti a jogos pihenést.

Áldott minden ember, aki dolgozik. Ember, dolgoznod kell, mert munkára születtél!

A munka nem bálvány, de barátaink között az a jó barát, aki mindig velünk van: aki dolgozik, soha sincs egyedül.

Munka! kacagjátok kicsi gyermekek játékasztalotok előtt, ahol építőkockákból tündérkastélyt épít gyenge kezetek. Munka! mondd nyugodtan, te aki valaha az a játékos gyermek voltál, aki játékkockák helyett köveket emelsz magasba és tündérkastély helyett az életet építed.

Munka! kacagd kicsi gyermeklány, míg Jancsi és Juliska babádnak ruhát öltögetsz maradék anyagból. Munka! mondd csendesen te édesanya, aki mártír-magadból építed a jövőt.

Szent a munka és mindenki testvér, aki dolgozik. Sokféle lehet a munkád, de testvérré forraszt minket az, amit végzünk.

Dolgozol? Ne szégyelld a munkát.

A házicseléd és a professzor között a különbség csak az, hogy képességeik és adottságaik szerint más anyaggal dolgoznak.

Te széthullt társadalom, szomorú kasztok tragikusa, mi mérgezte meg az életedet?

Elfelejtetted a példát?

Jézus Ács volt és Tanító, Ember és Isten, Iparos és Megváltó.

Megszentelte a munkát. Szentté tette, – mert kezét, amellyel a Mindenséget alkotta, az ácsfejszére tette, hogy gerendákat szabjon.

Szent a munka és testvér mindaz, aki dolgozik. A mi Istenünk ledöntött minden falat és áldott, testvéri közösségébe emelte mindazokat, akik dolgoznak, akiknek a cselekedete hirdeti a szó kemény, meleg, igaz, vigasztaló szentségét: munka!

Korábbi napok

Aki nem vágyódik a gazdagságra, az gazdag; aki gazdag, de még több...

Ha valakivel találkozol, ne arra gondolj, hogy mit használhatna neked,...

Jó ember vagy, ha tetteidben nem hibázol, de tökéletes csak akkor,...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.