lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 27., péntek (4. hét)

A keresztény hit Krisztusba vetett hit. Értéke nem a hívőben rejlik, hanem abban, akiben hiszünk – nem abban, aki bízik, hanem akiben bízik.

— Josh McDowell

Jézust halálra keresik, de senki sem emel rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.

Jn 7,1-2.10.25-30

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.

Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban.

Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való, A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.”

Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.”

Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Történelem

Szent János kezdi és a Szentmise végzi így: Kezdetben volt az Ige és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige… Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Őbenne Élet volt és az Élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség fel nem fogta… Az igazi Világosság volt, amely megvilágosít minden e világra jövő embert. A világban volt és a világ Őáltala lett és a világ Őt meg nem ismerte. Tulajdonába jött, de övéi Őt be nem fogadták; hatalmat adott nekik, hogy Isten gyermekeivé legyenek.

Jézus új történelmet indított el és ez a szentírási szöveg elmondja röviden, miben áll ez a történelem. Népek, társadalmak és külön-külön minden ember története. A tiéd és az enyém. A Világosság Királya eljött és meghív az Élet Világosságába, hogy Gyermekei legyünk Istennek.

Aki nem fogadja be Őt, úgy ahogyan van, az sötétben marad.

Korábbi napok

A lelkiismeret az a belső hang, amely arra int, hogy valaki...

Istenben hinni azt jelenti, hogy átadjuk neki a múltunkat, a jelenünket és...

A „véletlen” az, amikor Isten úgy dönt, hogy névtelen kíván...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.