lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 08., nagyböjt 2. vasárnapja

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.

— Hamvas Béla

Úgy fénylett az arca, mint a nap.

Mt 17,1-9

Abban az időben:

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”

Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.

A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

még több napi olvasmány az igenaptárban

A fényről

A hold fényénél szebb a Te fényed. Szebb a Te fényed a hold fényénél.

Tisztább, fehérebb, mélyebb, titokzatosabb.

A nap fényénél fényesebb a Fényed. Fényesebb a fényed a nap fényénél.

Sugárzóbb és tüzesebb. Igazabb, csodálatosabb.

Te vagy a Fény és minden fény ábrándozás Rólad. Minden fény szeretne elgondolni Téged és alázatosan bevallja, hogy ott minden éjszaka, ahol kigyullad a Fényed.

Fények, kicsike, szerény és alázatos fények: meséljünk egymásnak a Fény Istenéről.

Nemde villám és szentjános-bogárkák, hullámok, csillagok és szemek fénye – a fények Istenről beszélnek?

Tudva és tudatlanul imádkoznak a fények.

Néha úgy tűnik, Istenem, hogy örökmécsed halk, tiszteletteljes, őrködő fénye mellett, a sötét templom mélyén bennem is ég egy halk tiszteletteljes, őrködő lámpás.

Szavai nincsenek, csak ég, csak kicsi, csak alázatos, hűséges és igaz. Az enyém és a Tied és őrzi, fogadja, csodálja, áldja és imádja Fényed.

Isten a Fény és a Világosság, – mondták a keresztény ősök az élet sötétjében és az új élet hajnalán. S amint a szavuk, olyan örök hitűek, reményűek és szeretetűek voltak az ősök.

Korábbi napok

A gyertya nem egy pontra világít, hanem fényt áraszt maga körül...

Istenről tisztelettel szólj, felebarátodról úgy, ahogy magadról szeretnél...

Az apró esőcseppek, ha szakadatlanul hullanak a kemény sziklára,...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.