lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 04. 06., Nagyhétfő

Az isteni jóság különbözik a miénktől, de nem alapvetően más: nem úgy különbözik tőle, mint a fehér a feketétől, hanem mint a tökéletes kör a gyerek első kísérletétől, hogy kereket rajzoljon.

— Clive Staples Lewis

Mária megkeni Jézus lábát, és ezt Jézus már temetési előkészületnek veszi.

Jn 12,1-11

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között.

Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt; ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta.

Jézus azt mondta neki; „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.”

A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Modern templom

Életem, olyan vagy, mint egy modern templom. Nem mint a tágas bazilika, a súlyos román, a kimért reneszánsz, a fölfeléfutó gót, a túlzsúfolt barokk templomok.

Egyszerű: kívül kicsit szürke és belül lényegkereső.

Színes vagy, életem, mint egy modern templom üvegablakai és egyszerű: a nagy falfelületek között az oltár a legfontosabb és majdnem az egyetlen dísz.

Az oltáron sem röpdösnek ruhátlan angyalok: asztal az, mint voltak az első oltárok. A Szentségtartó szembenéz velem, mikor belépek – és az áldozat, az ima és elmélkedés idején csak az ablakok színes fénye színezi át belső világomat.

Nem von el semmi az oltártól és az Oltár áldozatától: hiszen belső életünk, áldozatunk, imánk és könyörgéseink az Oltár felé hajolnak, hogy az oltáron át fussanak az égig.

Visszatérünk, Uram, a gazdag díszítések helyett Hozzád.

Nekünk Krisztus kell: Megváltó, Közvetítő, Szószóló, Mester és Főpap, mert túlontúl lényegesek a szükségleteink. Rád találunk, és elég vagy nekünk: életünknek nincs szüksége más díszítésre Rajtad kívül.

Életem, olyan vagy, mint egy modern templom: az Örök Egyház időtlen és legidőszerűbb modernsége.

Korábbi napok

S ne hidd, míg száll sóhajod, / Hogy Teremtőd nincsen ott, / És ne hidd,...

Ha Isten köves ösvényekre küld bennünket, akkor ellát erős...

Ha kételkednél az élet erejében és a megújulás hatalmában,...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.