lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 04. 11., Nagyszombat

Az Atya a tenyerén tart minket. A halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe – ennyi az egész.

— Gyökössy Endre

Nagyszombat, Jézus sírban pihenésének ideje. Nagypéntekhez hasonlóan szentmise nélküli nap. Az alábbi szentírási szakasz a Húsvét vigíliáját, Urunk feltámadását ünneplő, napnyugta után kezdődő szentmise evangéliuma.

Feltámadt, és előttetek megy Galileába.

Mt 28,1-10

Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam nektek!” Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”

még több napi olvasmány az igenaptárban

Számadás

Mély álmodból ha fölébredsz az éj közepén és órád ketyegését hallod, vagy még jobban hallod szíved dobogását és magad vagy a vallató éjben, amely azt mondja: mi lenne, ha asztalodon az óra hirtelen megállna, vagy szíved megállna és nem dobbanna többet?

És alattad az ágy halálos-ággyá válna és a szoba sötétje körülötted sírok sötétje lenne?

És a perc, az áldott, vallatóra fog: ember, készen vagy-e?

Fogadd el a percet, őszintén felelj, hiszen úgy fekszel most hanyatt, mint aki végső haláltusára készül, nincs olyan messze, éld bele magad, számold meg: mi az, ami ért valamit életedben, mi az, amivel Isten színe elé nyugodtan léphetsz, mi az, ami félelemmel tölt el.

Számolj okosan, bölcsen, nyugodtan, hidegen, mint a kalmár, és őszintén, mint a magányba rántott lelkiismeret.

Tégy számadást és zárd le a múltat, tekints előre – és aludj nyugodtan.

Pihenj, és ha reggel új napra ébredsz, ne felejtsd el az éji számadást. Tartsd eszedbe és gondolj arra, ami egyszer elkövetkezik, de őszintébb és kikerülhetetlenebb lesz, mint önkéntes számvételed.

Korábbi napok

Panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Krisztus keresztjére?

A szeretet az a vörös szőnyeg, amelyen Isten kegyelme jön felénk.

Isten nem súgja meg az embernek, mit tegyen, mert ez az ember sorsa:...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.