lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 02. 29., szombat hamvazószerda után

A hőmérő nem a hideget méri, hanem a meleg hiányát, minél kevesebb a meleg, annál kevesebbet mutat. Ugyanígy a bűn nem más, mint a szeretet és a jóság hiánya.

— Böjte Csaba

Jézus hívja a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot.

Lk 5,27-32

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”

Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”

még több napi olvasmány az igenaptárban

Tiszta lelkiismeretről

Élni akármeddig és akárhol, de tiszta lelkiismerettel, – ezt kérem.

Nélkülözve vagy betevő falattal asztalomon; mindegy, csak tiszta lelkiismerettel, ezt kérem.

Munkámnak eredményét lássam, vagy maradjon terméketlen. A fontos csak az, hogy megtegyem, ami tőlem telik, tiszta lelkiismerettel.

Ha úgy fordul: találjak barátokra, vagy maradjak egyedül, – csak tiszta lelkiismerettel éljek.

Megtéphet ezer gond, labdázhat velem az élet; csak törés ne érjen a lelkiismeretemig, ezt kérem. Tudom, hogy sokat kértem.

Tudom, hogy sokat akarok és sokat kérek. Kérem Attól, aki útnak indított, hogy tovább is, mindig Tőle tiszta lelkiismeretet kérjek.

„Kérjetek és adatik nektek” hallottuk mindnyájan. Íme, Istenem, kérek, hogy mindig, minden körülmények között tiszta lelkiismerettel éljek.

Korábbi napok

Mi csak arra ügyeljünk, hogy Isten akaratát teljesítsük. Isten majd gondoskodik...

Hívőnek, elhívottnak lenni küldetés: Krisztussal tervezni, Krisztussal...

Csak egyszer élek ezen a világon. Most kell tehát megtennem minden jót, amit...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.