lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 01., nagyböjt 1. vasárnapja

Mindenki, aki szorong, magányos, vagy boldogtalan, legjobb, ha kimegy valahová a szabadba, ahol egészen egyedül lehet, csak az ég, a természet és Isten társaságában.

— Melissa Müller

Jézus negyven napig böjtölt, és kísértést szenvedett.

Mt 4,1-11

Abban az időben:

A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.”

Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:

Angyalainak megparancsolta:

A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!”

Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”

Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Vigasz és vigasztalanság

Néha gyönyörű verőfényes nap, néha csúf, esős idő ér kívülről bennünket.

Néha belső örömmel, békével, könnyű Isten-szolgálat kegyelmével látogat bennünket Isten.

És néha kétségek, sikertelenségek, tikkadások, kísértések érnek.

Vigasz, vagy vigasztalanság, bennünk tőlük nem lesz Isten kisebb.

Sem nagyobb, sem kisebb.

Istent a belső élet könnyűségéért, szépségeiért és örömeiért szereted?

Megpróbáltatásaidban megtudod, hogy egyáltalán szereted-e Istent.

Isten tudja. Vezetett, dédelgetett, szeretett. Szeretné, ha nemcsak ajándékait, de Őt is szeretnéd.

Megpróbáltatásaid hűséges vállalása a felelet.

Isten mindig pártodon áll, erődön túl próbát nem enged.

A kitartás, hősiesség után Isten vigasza nem marad el.

Mert Isten is felel. Vigasztaló feleletei még erősebbé és hálásabbá tesznek.

A próbák arra valók, hogy egyre jobban összeforrjunk, megszentelődjünk a Legszentebbel.

Korábbi napok

A hőmérő nem a hideget méri, hanem a meleg hiányát, minél kevesebb...

Mi csak arra ügyeljünk, hogy Isten akaratát teljesítsük. Isten majd gondoskodik...

Hívőnek, elhívottnak lenni küldetés: Krisztussal tervezni, Krisztussal...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.