lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 19., csütörtök (3. hét)

A szeretet természeténél fogva készséges és engedelmes az iránt, akit szeret.

— Martin Luther

József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki.

Mt 1,16.18-21.24a

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!”

Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Az első ember szemével

Míg férfiléptekkel járod kijelölt utadat, gyerekes álmaid mögötted maradnak.

Gyorsreptű, színes madarak voltak: versenyre születtek és nem vándorútra útitársnak.

Valahol mögötted, sűrű, színtelen ködbe vesztek.

Elmúlt ábrándjaid csak nyugodt éjszaka álmai között ébrednek fel.

A hajnal tiszta fénye semmivé foszlatja mindet.

Férfi, ne sajnáld ifjúságod gyerekes álmait.

Van több, mint az álom.

Azért őrizd meg álmaidból azt, ami hamvas tisztaság volt bennük.

De férfiszemedet nyisd fel új valóságra: lásd meg vándorútjaid közben az Első Ember fölébredésének hajnalát.

Ne álmokkal közeledj az élet apró dolgai felé. Szemedben és szívedben a csodálatos Teremtő Isten víziójával nézz körül a földön.

Ne a kis dolgok apró lépcsőin közeledj a végtelen messzeségű Isten felé.

Istentől indulj el és kérd, hogy vezessen a földi dolgok közé.

Meglátni Istent teremtményeinek visszfényében, kevés.

Igazabb látás: a Teremtő-Istenben látni a teremtés csodáját.

Korábbi napok

Higgy az élet örök igazságaiban, mert ezek sosem változnak! Ez az út...

A megbocsátás az a kulcs, amely kinyitja a harag ajtaját és a gyűlölet...

Minden élet, akár a hópehely: távolról egyformának tűnik, de...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.