lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 16., hétfő (3. hét)

Minden élet, akár a hópehely: távolról egyformának tűnik, de rejtélyes erők egyszerivé és megismételhetetlenné formálják.

— Orhan Pamuk

Jézus Krisztus küldetése nemcsak a zsidókhoz szól, hanem a pogányokhoz is.

Lk 4,24-30

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész Földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.”

Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Isten!

Szemeid sugara tűz: éget és megvált.

Ajkad suttog, és a viharok elhalkulnak mögötte.

Kezed érintése forró: tőle a vágyak tüze imádságra hull.

Lépteid nesze hívogató ének: a láb utána lép és nem tud követni más ütemet.

Alakod olyan, mint egy megtermett férfi alakja és mégis, nagyobb a mindenségnél és mégis, belefér a szívbe.

Szíved mint sugárzó rubint: a rubint fénye mellette szürkére égett salak.

Szerelmed leér a földig: jóságod elvisz túl téren és időn, Magadhoz.

Istenem, – kiáltom, és hangom olyan gyenge, hogy magam is alig hallom.

Igen, – feleled alig hallható suttogással. És a mindenség úgy zúgja vissza suttogásodat, hogy a viharok zengése elhalkul suttogásod visszhangja mögött.

Korábbi napok

Légy, mint a forrás, amely örökké túlcsordul, s nem mint a tó,...

Aki nem tud megbocsátani másoknak, az széttöri azt a hidat, amelyen...

A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat, de ha egész lelkünket...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.