lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 28., szombat (4. hét)

A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.

— Illyés Gyula

Jézust nem akarják elismerni Messiásnak, mert Galileából származik.

Jn 7,40-53

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”

Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz.

Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.”

A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!”

Ezután mindegyikük hazatért.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Feladat

Az élet telve van lehetőségekkel. A lehetőségek azonban, bármennyire is korlátlanoknak látszanak, határoltak.

Az életet magát csak Isten válthatja meg. A részletekhez azonban meghívást kaptak az emberek.

Mindenki tartozik önmagának azzal, hogy az Élet benne diadalra jusson. És mindenki tartozik az életnek sok türelemmel, megértéssel, munkával, áldozattal és szeretettel.

A közösség, akinek ez szól, lehet kicsiny vagy nagy a küldetés és hivatás mértéke szerint.

Van aki egy családért van, van aki egy nemzetért, van aki az egész világért. Van aki életében, van aki halála után is köteles hatni.

A feladat: megismerni hivatásunkat és követni azt.

Aki többet akar, mint tehet, aki nagyobbat akar, mint amire küldve van, akire sok bízatott és keveset vállal belőle, az érezni és tudni fogja élete vége felé, hogy nem nagyon volt érdemes megszületnie.

Korábbi napok

A keresztény hit Krisztusba vetett hit. Értéke nem a hívőben rejlik,...

A lelkiismeret az a belső hang, amely arra int, hogy valaki...

Istenben hinni azt jelenti, hogy átadjuk neki a múltunkat, a jelenünket és...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.