lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 04. 02., csütörtök (5. hét)

Gyakran a legnehezebb napjaink hordozzák magukban a legértékesebb tanításokat.

— Dan Millman

Aki Jézus tanítását megtartja, nem hal meg örökre.

Jn 8,51-59

Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.”

A zsidók azt felelték: „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: »Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre«. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?”

Jézus így válaszolt: „Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek.

Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta, és örvendezett.”

A zsidók erre felháborodtak: „Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?”

Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.”

A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból.

még több napi olvasmány az igenaptárban

Evangélium

Van aki sokat, van aki keveset, de mindenki olvas. Tudományt, irodalmat, művészetet, napisajtót.

Tanulni és olvasni jó: megismerni a természet titkait, kísérni felfedezők és utazók útját, figyelni népek és emberek belső életét, visszanézni a múltba, előrekémlelni a jövőbe, beletekinteni az emberi szellem és szív rejtelmeibe jó. Sok a könyv, gazdag az élet!

Észrevetted-e, hogy aki csak úgy össze-vissza olvas, annak nincs „iránya”. Nem hallottál arról az undorról, amit a céltalan könyvhabzsolás eredményez?

A Könyvek Könyve egy. A szép, a fontos, az izgalmas, az élő, az irányt adó könyv egy. Isten üzenete az emberiséghez, hozzád és hozzám, egy.

Többet kellene olvasnunk a Szentírást. Hogy el ne felejtsük: mindennek Jézus Krisztus adja meg az értelmét. Hogy ezt egy percre se felejtsük.

Mikor ez tudatunkban van, akkor jól olvasunk könyveket. Akármit is hoz elénk a nyomtatott betű, minden lelkiolvasmánnyá válik. Minden a helyére kerül tudatunkban. És ami idegen a Szentírás irányától, nem lesz kellemes olvasmány. Félrelökjük. Az Élet Könyve életet áraszt, – mit keresnénk a halál országában? Boldog, akinek Krisztus mond véleményt a kívülről hozzáérkező világról!

Amikor nincs Krisztus a lelkünk közepén, nincs más mentség, mint imádkozva olvasni az Evangéliumokat.

Boldog, aki már annyira tudja az Írást, hogy Krisztus tekint ki szemének az ablakain. Akinek a lába az Ő Útját járja, aki az Ő Igazságát hordja a nyelvén. Akiben az Ő szíve dobog.

Krisztusba öltözni! Régi igazság és olyan új, hogy sohasem érünk végére.

A titok, az egyetlen élettitok ez: Krisztusba öltözni és Világosságának fényében látni, gondolni, cselekedni.

Krisztusban élni az életünket.

Korábbi napok

Milyen nagy különbség van aközött, ha azt mondom, ma is egyedül voltam,...

Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében. Engedd, hogy a Lélek által...

Jézus tettei és szavai ékesen bizonyítják, hogy a bűnt mindenkor el kell...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.