lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 30., hétfő (5. hét)

Jézus tettei és szavai ékesen bizonyítják, hogy a bűnt mindenkor el kell utasítanunk, viszont a bűnöst szeretnünk kell.

— Pilinszky János

Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!

Jn 8,1-11

Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.

Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.

Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította; „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”

„Senki, Uram” – felelte az asszony.

Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”

még több napi olvasmány az igenaptárban

Ima és önmegtagadás

Életünk két szárnyon száll: az ima és az önmegtagadás szárnyán.

Ha nem imádkozol, hogyan találsz Istenre, Akit csak az ima ér el?

Ha nem tagadod meg magad, nemde elfogadod azt, aki Isten ellensége?

Leláncolnak és szemedet befödik a szabadon engedett emberi hajlamok. Aki megad magának mindent, amit testies emberisége kíván, az elnehezül és nehezen indul a Keskeny Útnak. Szeme rövidlátó lesz, mert mindig magára és vágyaira néz. Hogyan látja meg Krisztust, aki már messze jár?

Ne csak annyi önlegyőzést áldozz, amennyi elég a halálos bűn ellen, ígérj és adj többet.

Ima és önmegtagadás – ne feledd! Ha belül valami baj van, vizsgáld meg, ezt a kettőt könnyű számonkérned. Ha istenszolgálatod nyűg, kellemetlen, ízetlen, csak teher: egyikkel baj van. Vagy inkább: mivel egyik nem él a másik nélkül: mind a kettővel.

Aki komolyan imádkozik, az legyőzi magát.

Aki legyőzi magát, érzi az ima szükségét és szereti az imát.

Ha Jézus életét elmélkeded: csodálod, figyeled, szereted: hogyan, hogy nem követed? Ha követed, lehetetlen, hogy ne borulj elé figyelni, csodálni, szeretni.

Krisztus élete csupa ima és önmegtagadás.

A földre azért születtünk, hogy megtaláljuk és megjárjuk Jézus útját.

Korábbi napok

Minden vágyad az Isten szava benned / mutatva, hogy...

A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.

A keresztény hit Krisztusba vetett hit. Értéke nem a hívőben rejlik,...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.