lelki készület
enagyböjt2020

„Elég neked az én kegyelmem!”
2Kor 12,9

2020. 03. 04., szerda (1. hét)

A siker a lélek békéje, ami akkor következik be, ha mindent beletettél abba, hogy a legjobb legyél, és a lehető legjobbat hozd ki magadból.

— John Robert Wooden

Jézus bölcsessége felülmúlja Salamonét, tanítása Jónás prófétáét. Hallgatnunk kell az ő szavára!

Lk 11,29-32

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.

Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

még több napi olvasmány az igenaptárban

Munka…

A munka nem csupán a munkanélküliek kenyérszerző vágya, nem csupán a tudósok természetkutató szomjúsága. A munka mindnyájunk kötelessége, mert „arcod verejtékével eszed kenyered” és „hajtsátok hatalmatokba a földet”.

A munka büntetés és a munka kitüntetés. Isten ránk mérte és meghívott maga mellé munkatársul.

Dolgozni kell keményen és komolyan. De nem nyugtalanul. A nyugodt és kitartó munka épít. Ezzel tartozunk Istennek, magunknak és a társadalomnak, amelyben élünk. Egy világ dolgozik érted és ezrek munkájának az eredményét hordod magadon mint ruhát, veszed, mint ételt, lakást, kultúrát.

Aki dologkerülő, egyhamar megmérgezi az életét. Céltalan, unott, levert, kritizáló, ábrándozó és üres lesz. Nemcsak környezetének, hanem magának is az ellensége. Sehol sincsen jól, sem a dolgozó emberek között, sem dologkerülő önmagában.

Isten a legnagyobb munkás. Szüntelenül teremt, fönntart.

De nézd, milyen nyugodtan. A példa magas, de hív és magára mutat.

Krisztus dolgozott és dolgozik. Mint ács, tanító, imádkozó és Megváltó.

A gondolkozó, imádkozó, istenszerető ember is mindig dolgozik. Testi, szellemi, lelki munkában.

Ám a munka cél nélkül hiábavaló. Miért dolgozol? Isten- és ember-szeretet, kötelességtudat, hivatástudat vezet?

Jól dolgozol. Ez a munka imádság, ahogyan az ima is munka. Ima és munka – Istenhez vezetnek.

Sikertelenség egy van: elszakadni ettől az Édes Istentől.

Siker csak egy van: gondban, munkában, örömben, kínban vele maradni kezdettől végig, kezdettől mindörökké.

Korábbi napok

Ami Istenből látható, elég nekem ahhoz, hogy higgyem azt is, ami benne...

Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás...

Mindenki, aki szorong, magányos, vagy boldogtalan, legjobb, ha...

Aki a böjt idejét komolyan veszi

– Szent Ágoston gondolatai szerint –

Böjtölteti szemét:

hogy felesleges dolgokat ne nézzen – azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti száját:

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat – jó szóval él, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti fülét:

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson – a jó szóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti ujjait:

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon – kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kezét:

hogy ne bántson vele másokat – segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti lábát:

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson – jó ügyekben jár-kel, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti nyelvét:

hogy ne mindene az evés legyen – kevesebbel is megelégszik, és azt is megosztja másokkal, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti gondolatait:

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon – Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.

Böjtölteti kedvét:

hogy ne panaszkodjon, és bánatos „képét” ne kelljen másnak nézni – jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.