PLÉBÁNIA | elérhetőségek, nyitvatartás

a szegedi Dóm tér madártávlatból

TÉRKÉP

Tekintse meg helyünket az online térképen!

A jobb oldali képeket nagyobb méretben is megtekintheti, ha a területükre klikkel.

a szegedi Dóm tér madártávlatból

POSTACÍM

Belvárosi R. K. Plébánia

Szeged
Dóm tér 15.
6720

a szegedi Dóm tér madártávlatból

KAPCSOLATFELVÉTEL

tel./fax: +36-62/420-157
e-mail: hivatal[kukac]szegedidom.hu
web: http://www.fogadalmitemplom.hu
a szegedi Dóm tér madártávlatból

IRODAI ÜGYINTÉZÉS

hétfő 8.00-12.00 és 14.00-16.00
kedd 8.00-12.00
szerda 8.00-12.00 és 14.00-16.00
csütörtök 8.00-12.00
péntek 8.00-12.00

Július és augusztus hónapokban csak hétfőn és pénteken 8-tól 12 óráig, valamint szerdán 14-től 16 óráig van irodai ügyfélfogadás.

a szegedi Dóm tér madártávlatból

BETEGLÁTOGATÁS

Plébániánk papjai - amennyiben hívják őket - szívesen meglátogatják a gyónni és áldozni kívánó ágyhoz kötött betegeket ill. az elsőpéntekes betegeket.

A klinikákon fekvő beteg hozzátartozókhoz is bármikor hívhatók az atyák, ha a beteg azt kéri. (Igényüket
a plébánia fenti telefonszámán kérjük jelezni.)

PLÉBÁNIA | plébániánk papjai

Kondé Lajos plébános arcképe

KONDÉ LAJOS

p l é b á n o s

 • született: Mezőhegyes, 1960. okt. 10.
 • teológiai tanulmányok: Szeged, 1979-84.
 • papszentelés: Szeged, 1984. június 16.
 • szolgálati helyek:
  1984-89. Szeged-Alsóváros (segédlelkész)
  1989-94. Szeged-Belváros (segédlelkész)
  1990-2003. egyházmegyei ifjúsági felelős és egyetemi lelkész
  1994-2003. a Szegedi Szent Imre Kollégium igazgatója
  2001-től Szeged-Belvárosi plébános
 • további címek és rangok:
  2000-től pápai káplán
  2001-től székesegyházi kanonok
  2001-től prépost
  2004-től esperes
  2006-tól pasztorális püspöki helynök
  2011-től nagyprépost

Köllő Sándor káplán arcképe

KÖLLŐ SÁNDOR

k á p l á n

 • született: Maroshévíz(RO), 1986. október 19.
 • teológiai tanulmányok: Szeged, 2007-2012.
 • papszentelés: Szeged, 2012. június 16.
 • szolgálati helyek:
  2012-13. Gyula (segédlelkész)
  2013-14. Csongrád (segédlelkész)
  2014-től Szeged-Belvárosi segédlelkész

PLÉBÁNIA | plébániánk munkatársai

plébánia hivatali dolgozók

Kérdése van? Írjon nekünk!
Nagy Péterné könyvelő
Rátkainé K. Andrea irodai adminisztrátor

belső irodai dolgozók

Kérdése van? Írjon nekünk!
Babosné Eszes Dóra Tímea programszervező
Domoki Boglárka kiadványszerkesztő, építész
Farkas Mónika programszervező

hitoktatók (katekéták)

Kérdése van? Írjon nekünk!
Kunstárné M. E. Márta hitoktató (óvodások)
Krabót-Hóbár Ágnes hitoktató
Tóth Zsanett hitoktató
Vígh Andrea hitoktató

templomi dolgozók

Kérdése van? Írjon nekünk!
Nagy Péter kántor
Zakar Edit sekrestyés

gondnokság

Kérdése van? Írjon nekünk!
Pantea Erzsébet házvezetőnő
Pantea Róbert gondnok

PLÉBÁNIA | Egyházközségi Képviselőtestület


A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek
S z a b á l y z a t á b ó l :

Az egyházközségi képviselőtestület fogalma:
az egyházközségi képviselőtestület a plébánia tanácsa, amely - megfelelő szervei útján - betölti a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács azon feladatait, amit az egyetemes egyházjog ajánl.

Vezetője és tagjai:
A képviselőtestület vezetője a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig - ahol ez indokolt - helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki.

A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik

 1. tartósan az egyházközség területén laknak;
 2. ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében;
 3. teljesen cselekvőképesek;
 4. az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből;
 5. megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni);
 6. egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik;
 7. 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek;
 8. készek a feladat ellátására.

A képviselőtestület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.

A képviselőtestület feladata,
hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Feladatait az egyházi elnök által összehívott gyűléseken tárgyalja meg.


A Testület tagjai

hivatalból tagok:

Kondé Lajos plébános
Kondé Lajos plébános arcképe

Kondé Lajos plébános

 • született: Mezőhegyes, 1960. okt. 10.
 • teológiai tanulmányok: Szeged, 1979-84.
 • papszentelés: Szeged, 1984. június 16.
 • szolgálati helyek:
  1984-89. Szeged-Alsóváros (segédlelkész)
  1989-94. Szeged-Belváros (segédlelkész)
  1990-2003. egyházmegyei ifjúsági felelős és egyetemi lelkész
  1994-2003. a Szegedi Szent Imre Kollégium igazgatója
  2001-től Szeged-Belvárosi plébános
 • további címek és rangok:
  2000-től pápai káplán
  2001-től székesegyházi kanonok
  2001-től prépost
  2004-től esperes
  2006-tól pasztorális püspöki helynök
  2011-től nagyprépost
Köllő Sándor káplán
Köllő Sándor káplán arcképe

KÖLLŐ SÁNDOR

k á p l á n

 • született: Maroshévíz(RO), 1986. október 19.
 • teológiai tanulmányok: Szeged, 2007-2012.
 • papszentelés: Szeged, 2012. június 16.
 • szolgálati helyek:
  2012-13. Gyula (segédlelkész)
  2013-14. Csongrád (segédlelkész)
  2014-től Szeged-Belvárosi segédlelkész
Nagy Péter kántor

Nagy Péter kántor

1977-ben születtem Budapesten. 1995-ben elektronikai műszerész szakon érettségiztem, majd elvégeztem a Váci Zeneművészeti Szakközépiskolát, orgona szakon. 1996-ban kántori oklevelet kaptam a budapesti Központi Kántorképzőn. 2000-től a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán tanultam, ahol az orgona szakot előbb főiskolai, majd egyetemi szinten végeztem el. 2006 óta vagyok a Fogadalmi Templom orgonistája, előtte több budapesti templomban helyettesítettem. 2009-ben megházasodtam, feleségem tanító-hittanár.

választott tagok:

Dr. Bagyánszki Mária

Dr. Bagyánszki Mária

1975. december 31-én születtem Vácott, katolikus család első gyermekeként. Szülőfalumban, Kosdon éltem 18 éves koromig. A váci Madách Imre Gimnáziumban érettségizem, majd az egyetemi tanulmányok miatt költöztem Szegedre. Biológia és hittanári diplomát szereztem, majd biológiából doktoráltam. 1999 óta a Szegedi Tudományegyetemen dolgozom, ahol oktató- és kutatómunkát végzek. Szűkebb szakterületem a bélidegrendszer anatómiája, patológiás elváltozásai. Az egyetemi éveim során a Katolikus Egyetemi Lelkészséghez tartoztam, később pedig a Belvárosi Plébánia életébe kapcsolódtam be. Különösen érdekel a liturgika, az egyházi zene és a katekumenátus.
Csiszár Imre

Csiszár Imre

1972. augusztus 29-én születtem Győrben. 18 éves koromig szüleimmel éltem szülőfalumban Kunszigeten, ahol általános iskolai tanulmányaimat is végeztem. Érettségi vizsgát Győrben, a Jedlik Ányos Gépipari Technikumban tettem, majd 1996-ban a Szegedi Tudományegyetemen szereztem matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. Az egyetem befejezése után három évig az SZTE Kísérleti Fizikai Tanszéken voltam tanársegéd, majd egy év polgári szolgálat teljesítése után, 2000-től az SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimnáziumban tanítok.
2001. július 28-án házasságot kötöttünk feleségemmel, Krisztával. Házasságunk nagyon fontos részét képezi életemnek, sok-sok erőt tudok meríteni belőle a hétköznapi munkámhoz. Feleségem szintén pedagógus (angol-német szakos), András fiunk megszületéséig tanított. Andris 2006. március 25-én szombaton este 9 óra után nem sokkal született a szegedi Szülészeti Klinikán, és azóta hármasban élünk Szeged Móravárosban. Munkámat tekintve nagy céljaim nincsenek, egy tanár lehetőségeihez mérten, a tanítványaimnak próbálok segítségére lenni abban, hogy becsületes, felelős és valóban „érett” polgáraivá váljanak nemzetünknek. A tanítás mellett fő szabadidős tevékenységem a családdal töltött idő, amit még a tanításnál is jobban élvezek egy kicsit, illetve ha még ezek mellett van egy kis időm, akkor szívesen fényképezgetek, tehát egy nagyon amatőr fotós is vagyok.
Dr. Havass Zoltán

Dr. Havass Zoltán

1942-ben születtem, Szegeden.
1967-ben végeztem a József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Karán, vegyész szakon.
1968-1991-ig dolgoztam a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikája laboratóriumában, majd 1991-től hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratóriumát vezetem. 1974-ben doktoráltam, 2006-ban klinikaibiokémikus szakképzést szereztem. 10 éve vagyok a Szeged Belvárosi Egyházközség képviselőtestületének tagja. 2009-ben, újra beválasztottak a testületbe. Érdeklődési területem a liturgia, hitelveink és az ökuménia. 1970-ben házasodtam, feleségem Dr. Tekulics Györgyi, gyermekgyógyász. Három gyermekünk van, két fiú egy leány, mindegyik boldog házasságban él. Négy unokánk van.
Dr. Joó Imre

Dr. Joó Imre

1940. május 28-án születtem Szegeden. Általános és középiskoláimat is Szegeden végeztem. A Radnóti Miklós gimnáziumban 1958-ban érettségiztem. A József Attila Tudományegyetemen 1963-ban vegyészi, a Budapesti Műszaki Egyetemen 1968-ban szakmérnöki diplomát kaptam. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1973-ban az orvosi biológia egyetemi doktorává avattak. Munkahelyeim: A Szegedi Orvostudományi Egyetem Bőrgyógyászati, majd Szemészeti klinikáján, később a Kiskunfélegyházi Városi Kórházban voltam laboratórium vezető. 2006-ban vonultam ténylegesen nyugdíjba. Feleségem Dr. Csordás Nagy Éva gyermekkardiológus. 3 gyermekem – közülük egy Mórahalmon plébános –, és 3 unokám van. A dóm híveinek számát gyarapítom, több mint 60 éve. Az utóbbi 15 évben a Képviselőtestület tagja voltam.
Pintér Imre

Pintér Imre

Szegeden születtem 1948. október 22-én. Mezőgazdasági gépszerelő szakmával vasútépítő gépek javításával foglalkoztam, majd raktárosként és esetenként gépkocsivezetőként dolgoztam a MÁV-nál. 42 évnyi munkaviszony után nyugdíjas vagyok. Feleségem Szeiler Hermina mérlegképes könyvelő és adótanácsadó; ma már ő is nyugdíjas. 38 éves házasok vagyunk. Fiam, Tibor számítástechnikával foglalkozik, leányom, Ágnes német nyelvtanári és pénzügyi diplomát szerzett és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál szakképzési referens. Egy öt hónapos unokám van.
Székely Jánosné

Székely Jánosné

Katolikus családban születtem 1953. decemberében, Deszken. Iskoláim elvégzése után könyvelő-statisztikusként, majd 3 évig gyermekfelügyelőként állami gondozott fiatalok között dolgoztam. Eközben megházasodtam, két gyermekem született. 1989 óta szociális munkatársként tevékenykedem a Belvárosi Egyházközségnél. A képviselőtestületnek 1991 óta vagyok tagja. Mind munkakörömből adódóan, mind képviselőtestületi tagként fő feladatomnak tekintem a karitász céljainak megvalósítását; kiemelten az idősek, magányosok, betegek segítését az egyházközség minden tagjával és Önnel, kedves testvérrel történő aktív együttműködéssel.
„Éhes voltam és ennem adtatok Beteg voltam és meglátogattatok…” (Mt 25,35)
Dr. Szilvásy László

Dr. Szilvásy László

Születtem Makón, 1945. április 27-én, tisztviselő családban. Az általános iskolát Kunágotán kezdtem, Békéscsabán folytattam. Békéscsabán érettségiztem, majd Szegeden az egyetem jogi karát végeztem el. 1968-tól ügyvédjelölt voltam, majd 1970-től ügyvédi tevékenységet folytattam, 1983-ig Mezőkovácsházán, utána 1990-ig Csongrádon, s azóta Szegeden. 1971-ben kötöttem házasságot, melyből három fiunk született. A képviselőtestületnek 1984 óta vagyok tagja.
Dr. Szűts Péter

Dr. Szűts Péter

1947. augusztus 4-én, Havasboldogasszonykor születtem Szegeden. Szüleim mélyen hívő, vallásos emberek voltak. Édesanyám magyar-történelem szakos általános iskolai tanárnő, édesapám orvos, a Dóm kórusának tagja. A Bécsi körút belvárosi oldalán áll szülőházam, ahonnan természetesen a Dómba vezetett az út. Imádkozni édesanyámtól, az élő hitet mindkettőjüktől, főleg édesapámtól tanultam. Nagy hatással volt rám gyermekkoromban a piarista Kovács Mihály atya – Miska Bácsi –, Holló István és Kartal József atya, akiktől hittant, ministráns oltárszolgálatot, elvhűséget tanultam. Egyetemista koromban Havass Géza, Katona Nándor, Dévény István szentbeszédei jelentettek szilárd fogódzót az ideológiai hatások között. 14 éves koromban igencsak megpróbált a Jóisten egy súlyos betegség során. Mindig éreztem a szerető Gondviselést de azóta megtapasztaltam azt is, hogy a szenvedés soha nem értelmetlen. Orvos lettem és a Gyermekklinikán kezdtem dolgozni. A 20 év ott töltött időben egy nagyon meleg baráti szellemben dolgozó csoport tagja lehettem. 1992 óta a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Gyermekosztályát vezetem. Isten különösen nagy ajándéka, hogy társra találtam, aki szintén vallásos családból származik. 1972-ben házasodtunk össze: Adrienne gyógyszerész. Három, már felnőtt gyermekünknek teljes egyetértésben és nagyszülői segítséggel próbáltuk átadni a hit és a vallásos közösséghez tartozás örömét és áldását. Úgy tűnik – Istennek hála – sikerült, amit három szép unokánkon is láthatunk. Számomra a Dóm hittanos, ministráns, majd egyetemista éveim útkeresésének biztos bázisa, otthon, gyermekeim hívő felnőtté válásának színhelye. Képviselőtestületben végzett munkámmal szeretnék valamit törleszteni a Belvárosi Plébánia Közösségének azért a sok áldásért, amelyet itt kaptam. Kondé Lajos plébános úrral már több éve dolgozom együtt képviselőtestületi tagként, úgy érzem értem szándékait, szeretném segíteni nehéz munkájában.