TEMPLOM | nyitvatartás, miserend, gyóntatás


NYITVATARTÁS

templom sekrestye
hétfőtől szombatig 07.00-19.00 óra 06.15-08.00 és 16.00-19.00 óra
vasárnap 08.00-19.00 óra 07.30-12.30 és 16.00-19.00 óra

A sekrestye nyitvatartása a fenti időpontokon túl a templomban zajló rendezvényekhez, szertartásokhoz igazodik.

A sekrestyében is intézhető hivatali ügyek:

miseszándék bejegyzése

miseszándék bejegyzése

A Fogadalmi Templomban is van lehetőség misét felajánlani hozzátartozóinkért, kedves halottaink lelkiüdvéért vagy más jószándékért. A hétköznapokon végzett szentmisékre szándékot bejegyeztetni a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében lehetséges.

Az intenció összege minden szentmise esetében 3.000,- Ft

egyházi hozzájárulás befizetése

egyházi hozzájárulás befizetése

Az egyház feladatainak ellátása elképzelhetetlen egyházközségünk tagjainak anyagi támogatása nélkül.

Plébániánk 2017. január 1-től az önálló keresettel rendelkezőktől személyenként 6.000,- Ft, nyugdíjasoktól 3.000,- Ft hozzájárulást kér évente. (Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy az egyházi törvénykönyv előírása szerint a hozzájárulás mértéke a mindenkori kereset 1%-a.)

Egyházközségünk területén az egyházi hozzájárulást Kőröshegyi Béla, a plébánia megbízottja gyűjti, aki otthonukban keresi fel híveinket. Megbízottunk arcképes igazolvánnyal rendelkezik, és minden esetben nyugtát ad a befizetett összegről.

A befizetés a plébániahivatalban valamint a sekrestyében is lehetséges.


ugrás az összes hivatali ügyhöz

MISEREND

hétfő-péntek 7 és 18 óra
(Adventi időben a roráte misék reggel 6.30-kor kezdődnek.)
szombat 18 óra
(Adventi időben szombat reggel is van szentmise, amely 6.30-kor kezdődik.)
vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 óra
(Tanulmányi időszakban 20 órakor ifjúsági szentmise is.)
FONTOS! Az egyházi év kiemelt ünnepei attól függően, hogy a hét melyik napjára esnek, felülírhatják a fenti általános miserendet. Ezért kérjük, hogy ünnepek előtt tekintsék meg az AKTUÁLIS PROGRAMOK aloldalunkon feltüntetett információkat is.

GYÓNTATÁSI REND

Jelenleg - lelkipásztoraink leterheltsége miatt - csak péntekenként 17:30-tól van fix gyónási lehetőség templomunkban.

A gyóntatás nem a gyóntatófülkékben, hanem a szentély bal oldalán található kanonoki sekrestyében zajlik.

TEMPLOM | idegenforgalom

Idegenforgalommal kapcsolatos kérdésekben
a Szeged - Csanádi Egyházmegye Püspöki Hivatalában lehet érdeklődni
az alábbi telefonszámon:

+36-62/420-932(122)

TEMPLOM | altemplomi urnatemető

Az ALTEMPLOMI URNATEMETŐ a Dóm tér felől, a DÓM LÁTOGATÓKÖZPONT bejáratán keresztül közelíthető meg. Hétfő szünnap kivételével minden nap 9-17 óra között látogatható.

2022-ben, halottak napja környékén a látogatási rend az alábbiak szerint módosul:

2022. okt. 24., H ZÁRVA
2022. okt. 25-28., K-P 9-17 óra
2022. okt. 29-31, Szo-H 9-18 óra
2022. nov. 1-2., K-Sze 9-19 óra

TEMPLOM | a Szegedi Dóm bemutatása


A TEMPLOM RÖVID TÖRTÉNETE

1879 tavaszán a nagy árvíz a földdel tette egyenlővé Szeged városát: a házak 95%-a elpusztult. A következő év őszén a város elöljárói a polgárság nevében ünnepélyes fogadalmat tettek: hatalmas templomot emelnek Szűz Mária tiszteletére, ha a város újra felépül. A fogadalom teljesítésére azonban több mint három évtizedet kellett várni.

Az eredeti terveket Schulek Frigyes készítette, forráshiány miatt azonban az igen ambiciózus terveket egyszerűsíteni kellett, így a Dóm építését a Foerk Ernő-féle tervek alapján kezdték el 1913-ban.

A Dóm helyén korábban a Szent Demeter templom állt. A régi templomot 1913-ban kezdték el bontani, ekkor bukkantak rá véletlenül - a torony egyik falába befalazva - egy gótikus toronyra. A Dömötör torony -ról időközben kiderült, hogy alapfalai a 12-13. századból származnak, tehát ez a torony Szeged városának legrégebbi műemléke; ma is látható a város felőli torony előtt a Dóm téren.

1914. június 21-én történt meg az ünnepélyes alapkőletétel, melybe pergamenre írva helyezték el

a templom alapokmányát.

a Dóm alapkövébe elhelyezett okmány zárlata

Álljon ezen templom az Isten dicsőségére, Szeged város lakóinak lelki javára és a magyar építőművészet díszére végtelen időkig. Kialakulandó fenséges kupolája és égre meredő két tornya hirdesse messze vidéknek Szeged városa római katolikus lakói hithűségét, összes polgárainak lelkesedését és áldozatkészségét. Áldozatkész kegyúr város s a buzgó hívek állandó gondozása mellett sem állagán, sem berendezésén ne vegyenek erőt az idő viharai, hogy fönséges íve alatt Szeged város és környékének számtalan egymásután következő nemzedéke imádkozhassék a Mindenható és örökkévaló Istenhez a Hazáért, Királyunkért, vallásunkért, Szeged város haladásáért és népének boldogulásáért.

Az építkezés azonban nem sokkal ezután a világháború miatt néhány évre leállt. A tornyok alsó harmadánál látható márványsáv ezt örökíti meg a Szózat szavaival: „Az nem lehet, hogy annyi szív | hiában onta vért 1914-18”. A háborút követően csak 1923-ban folytatódhattak tovább az építési munkálatok. Az ünnepélyes templomszentelésre 1930. október 24-én került sor, a Csanádi Egyházmegye alapításának 900. évfordulóján.

A templom titulusa: Magyarok Nagyasszonya
Búcsúi ünnepe: október 8.


A TEMPLOM ALAPRAJZA

A Szegedi Dóm alaprajza


ÉPÍTÉSZETI ADOTTSÁGOK

A Szegedi Dóm méretei

a templom méretei:
A szegedi Dóm az egyetlen, a XX. században épült székesegyház Magyarországon.

 • a torony magassága: 81 m
 • a kupola külső magassága: 53,6 m
 • a templom legnagyobb külső hossza: 80,8 m
 • szélessége a kereszthajónál: 51 m
 • legnagyobb harangjának súlya: 8537 kg

a templom főhomlokzata:

A felső-olaszországi neoromán stílusú késő eklektikus templom főhomlokzati timpanonjának csúcsán egy angyalok által közrefogott kereszt áll. Az alábbi tizenhárom lépcsőzetesen elhelyezett fülke között a pápaság és a királyság jelképe a két koronás alak. Az oromzaton egy görög kereszt látható, szárain az evangélisták jelképeivel. A kereszt alatt helyezkedik el a nagy rózsaablak, tőle jobbra és balra a magyar címer két mezője. A homlokzat közepén aranyozott mozaikháttér előtt, márványbaldachin alatt áll a templom titulusának, a Magyarok Védasszonyának márványszobra, Tóth István szobrászművész munkája. A szobrot két oldalról a tizenkét apostol mozaikképe fogja körül, melyeket Márton Ferenc tervei alapján Zsellér Imre készített. A képsorozat két végét az Alfa és az Omega, a görög abc első és utolsó betűje zárja le.

A főbejárat baldachinjának oszlopait egy-egy oroszlánfigura tartja, őrizvén a magyar koronát és a pápai tiarát. A főkapu két vörösréz szárnyát 12-12 Ószövetségi és Újszövetségi jelenetet ábrázoló dombormű díszíti. A bejárat mellett jobb oldalon Szent Gellért szobra áll, a vele szemben elhelyezett szoboralak Kapisztrán Szent Jánost ábrázolja. A két szélső bejárattól jobbra és balra elhelyezkedő Szent István és Szent László szobrokat Dávid István készítette. A főkaput hármas oszlop koszorúzza, felette a Genezáreti-tavi jelenet: Krisztus lecsendesíti a háborgó tengert. A templom két oldalbejárata a Béke és a Háború kapuja, felettük a felirattal: „Venite adoremus” - „Jöjjetek, imádjuk!” illetve „Vae victis” - „Jaj a legyőzöttnek!”.


A TEMPLOM HARANGJAI

A Dóm város felőli tornyában négy harang található: a Lélekharang, a Szent Teréz, a Magyarok Nagyasszonya és a Szent Imre harang. Mivel az eredeti Szent Teréz harang megrepedt, újat kellett helyette öntetni, amelyet 2003. áprilisában szenteltek fel.

A Dóm legnagyobb harangja, a Hősök harangja vagy Szent Gellért harang egyedül lakik a Tisza felőli toronyban. Öntésekor ez volt az ország legnagyobb harangja, ma a budapesti bazilika 110 mázsás Szent István harangja előzi meg. Hatalmas mérete miatt egy évben mindössze két alkalommal szólal meg:

 • - a szegedi nagyárvíz évfordulóján és
 • - a világháborúban hősi halált haltak évfordulóján.

A Szegedi Dóm harangjai
harang neve öntés éve súly átmérő hangolás
Lélekharang 1921 250 kg 73 cm C 2
(új) Szent Teréz 2003 580 kg 98 cm Asz 1
Magyarok Nagyasszonya 1996 1020 kg 120 cm F 1
Szent Imre 1927 2669 kg 165 cm C 1
Szent Gellért 1927 8537 kg 245 cm F 0

TOVÁBBI KÉPEK A TEMPLOMRÓL

Még több képet talál templomunkról honlapunk GALÉRIA menüpontjában!

megnézem a képeket...

TEMPLOM | a Szegedi Dóm orgonája


ORGONÁNK TÖRTÉNETE

A Dóm főorgonája 1928-30 között épült a pécsi Angster József és Fia Orgonagyárban. A diszpozíciót Geyer József organológus tervezte. Ez az orgona 5 manuálos és 99 regiszteres volt. A sípok nagy része a karzaton helyezkedik el, valamint tartozik hozzá egy ún. „távmű”, amely a kupolában kapott helyet.

1930-31-ben készült el a Karorgona, melynek sípjai a szentély két oldalán, játszóasztala pedig a templomtérben lett elhelyezve. Ez az orgona 2 manuálos és 25 hangzó regisztert tartalmaz. Érdekessége, hogy a pedálja Basszus-Diszkantra osztott.

1932-re megoldották, hogy a Karorgona a karzaton elhelyezett, 5 manuálos játszóasztaltól is megszólaltatható legyen, az így elkészült teljes orgona lett Magyarország legnagyobb orgonája, illetve abban az időben Európa harmadik legnagyobb orgonája volt (a passaui és a milánói dóm orgonái után).

Tervbe volt véve még egy bővítés, mely a kriptában kapott volna helyet, de fedezet hiányában ez végülis nem készült el.

2002-ben a régi játszóasztal helyébe a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft új, elektronikus játszóasztalt készített, mely a korábbi három helyett 1000 hangszín-kombináció tárolását teszi lehetővé.


AZ ORGONA DISZPOZÍCIÓJA

A Szegedi Dóm orgonájának diszpozíciója (EXCEL fájl, 24 kB)

KÉPEK A SZEGEDI DÓM ORGONÁJÁRÓL

TEMPLOM | adományok, felújítás


BANKI KAPCSOLATOK

Ha támogatni szeretné plébániánkat vagy programjainkat, az alábbi számlaszámok valamelyikén megteheti.
Ha konkrét programra szeretne adományozni, kérjük tüntesse fel a támogatási célt.

Előre is köszönjük támogatását,
melyet befizethet közvetlenül a Belvárosi R. K. Plébánia számlájára:

Számlatulajdonos: Szeged-Belvárosi R. K. Plébánia
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
SWIFT kód (BIC): OTPVHUHB
Számlaszám: 11735005 - 20105059 - 00000000
Számlaszám nemzetközi formátumban (IBAN): HU25 1173 5005 2010 5059 0000 0000
Adószám: 19982658-1-06

vagy alapítványunk, a PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY számlájára:

Számlatulajdonos: Pro Organo Alapítvány
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
SWIFT kód (BIC): OTPVHUHB
Számlaszám: 11735005 - 20371904 - 00000000
Számlaszám nemzetközi formátumban (IBAN): HU34 1173 5005 2037 1904 0000 0000
Adószám: 18450280-1-06

PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY

A Pro Organo Alapítvány 1992-ben jött létre alapvetően a következő célokkal:

 1. A Szegedi Dóm orgonájának műszaki felügyelete, a folyamatos karbantartás és a felújítás szervezése.
 2. Közreműködés a Dóm zenei életének fellendítésében, hangversenyek, bemutatók szervezésében.
 3. A Dóm Énekkar működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a fellépések színvonalának emelése.
 4. A Szegedi Dóm kulturális és építészeti értékeinek megőrzését szolgáló állagmegóvási, felújítási munkálatok támogatása.

ADÓ 1+1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSA

Kérjük, rendelkezzen adója 1+1%-áról a Magyar Katolikus Egyház és a Pro Organo Alapítvány javára!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Pro Organo Alapítvány adószáma: 18450280-1-06

További részletekért, kérjük látogassa meg honlapunk LETÖLTÉS menüpontjának adó 1% felajánlása fülét!