TEMPLOM | nyitvatartás, miserend, gyóntatás


NYITVATARTÁS

templom sekrestye
hétfőtől szombatig 06.30-19.00 óra 06.15-08.00 és 16.00-19.00 óra
vasárnap 07.30-19.00 óra 07.30-12.30 és 16.00-19.00 óra

A sekrestye nyitvatartása a fenti időpontokon túl a templomban zajló rendezvényekhez, szertartásokhoz igazodik.

A sekrestyében is intézhető hivatali ügyek:

miseszándék bejegyzése

miseszándék bejegyzése

A Fogadalmi Templomban is van lehetőség misét felajánlani hozzátartozóinkért, kedves halottaink lelkiüdvéért vagy más jószándékért. A hétköznap reggeli és esti szentmisékre szándékot bejegyeztetni a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében lehetséges.

Az intenció összege a reggeli szentmise esetében 1.500,- Ft,
esti szentmisén 3.000,- Ft (kivéve a kedd esti csendes misét, ami 1.500,- Ft)

egyházi hozzájárulás befizetése

egyházi hozzájárulás befizetése

Az egyház feladatainak ellátása elképzelhetetlen egyházközségünk tagjainak anyagi támogatása nélkül.

Plébániánk 2017. január 1-től az önálló keresettel rendelkezőktől személyenként 6.000,- Ft, nyugdíjasoktól 3.000,- Ft hozzájárulást kér évente. (Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy az egyházi törvénykönyv előírása szerint a hozzájárulás mértéke a mindenkori kereset 1%-a.)

Egyházközségünk területén az egyházi hozzájárulást Kőröshegyi Béla, a plébánia megbízottja gyűjti, aki otthonukban keresi fel híveinket. Megbízottunk arcképes igazolvánnyal rendelkezik, és minden esetben nyugtát ad a befizetett összegről.

A befizetés a plébániahivatalban valamint a sekrestyében is lehetséges.


ugrás az összes hivatali ügyhöz

MISEREND

hétfő-péntek 7 és 18 óra
(Adventi időben a roráte misék reggel 6.30-kor kezdődnek.)
szombat 18 óra
(Adventi időben szombat reggel is van szentmise, amely 6.30-kor kezdődik.)
vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 óra
(Tanulmányi időszakban 20 órakor ifjúsági szentmise is.)
FONTOS! Az egyházi év kiemelt ünnepei attól függően, hogy a hét melyik napjára esnek, felülírhatják a fenti általános miserendet. Ezért kérjük, hogy ünnepek előtt tekintsék meg az AKTUÁLIS PROGRAMOK aloldalunkon feltüntetett információkat is.

GYÓNTATÁSI REND

Hétköznap reggeli mise előtt és alatt csak a hónap első péntekén van gyóntatás.

A hétköznap esti szentmiséken 18 órától a szentmise végéig folyik a gyóntatás, az alábbiak szerint:

hétfő Gyulay Endre püspök (17.30-tól 18 óráig)
Kondé Lajos plébános (18 órától)
kedd Köllő Sándor segédlelkész
szerda Köllő Sándor segédlelkész
csütörtök Köllő Sándor segédlelkész vagy
Kondé Lajos plébános
péntek Gyulay Endre püspök
szombat Kovács József szemináriumi rektor
vasárnap
 • a fél 9-es szentmisén
 • a 10 órai szentmisén
 • a fél 12-es szentmisén
 • az 18 órai szentmisén
   
 • Kondé Lajos plébános
 • Kondé Lajos plébános és Köllő Sándor segédlelkész
 • Kondé Lajos plébános és Köllő Sándor segédlelkész
 • Köllő Sándor segédlelkész

TEMPLOM | idegenforgalom

Idegenforgalommal kapcsolatos kérdésekben
a Szeged - Csanádi Egyházmegye Püspöki Hivatalában lehet érdeklődni
az alábbi telefonszámon:

+36-62/420-932(122)

TEMPLOM | altemplomi urnatemető

Az ALTEMPLOMI URNATEMETŐ – a koronavírus-járvány ideje alatt – kizárólag szombaton és vasárnap 9:00-17:00 között látogatható. A Látogatóközpont és az Urnatemető megközelítése a Dömötör-torony melletti lépcsőn keresztül történik.

TEMPLOM | a Szegedi Dóm bemutatása


A TEMPLOM RÖVID TÖRTÉNETE

1879 tavaszán a nagy árvíz a földdel tette egyenlővé Szeged városát: a házak 95%-a elpusztult. A következő év őszén a város elöljárói a polgárság nevében ünnepélyes fogadalmat tettek: hatalmas templomot emelnek Szűz Mária tiszteletére, ha a város újra felépül. A fogadalom teljesítésére azonban több mint három évtizedet kellett várni.

Az eredeti terveket Schulek Frigyes készítette, forráshiány miatt azonban az igen ambiciózus terveket egyszerűsíteni kellett, így a Dóm építését a Foerk Ernő-féle tervek alapján kezdték el 1913-ban.

A Dóm helyén korábban a Szent Demeter templom állt. A régi templomot 1913-ban kezdték el bontani, ekkor bukkantak rá véletlenül - a torony egyik falába befalazva - egy gótikus toronyra. A Dömötör torony -ról időközben kiderült, hogy alapfalai a 12-13. századból származnak, tehát ez a torony Szeged városának legrégebbi műemléke; ma is látható a város felőli torony előtt a Dóm téren.

1914. június 21-én történt meg az ünnepélyes alapkőletétel, melybe pergamenre írva helyezték el

a templom alapokmányát.

a Dóm alapkövébe elhelyezett okmány zárlata

Álljon ezen templom az Isten dicsőségére, Szeged város lakóinak lelki javára és a magyar építőművészet díszére végtelen időkig. Kialakulandó fenséges kupolája és égre meredő két tornya hirdesse messze vidéknek Szeged városa római katolikus lakói hithűségét, összes polgárainak lelkesedését és áldozatkészségét. Áldozatkész kegyúr város s a buzgó hívek állandó gondozása mellett sem állagán, sem berendezésén ne vegyenek erőt az idő viharai, hogy fönséges íve alatt Szeged város és környékének számtalan egymásután következő nemzedéke imádkozhassék a Mindenható és örökkévaló Istenhez a Hazáért, Királyunkért, vallásunkért, Szeged város haladásáért és népének boldogulásáért.

Az építkezés azonban nem sokkal ezután a világháború miatt néhány évre leállt. A tornyok alsó harmadánál látható márványsáv ezt örökíti meg a Szózat szavaival: „Az nem lehet, hogy annyi szív | hiában onta vért 1914-18”. A háborút követően csak 1923-ban folytatódhattak tovább az építési munkálatok. Az ünnepélyes templomszentelésre 1930. október 24-én került sor, a Csanádi Egyházmegye alapításának 900. évfordulóján.

A templom titulusa: Magyarok Nagyasszonya
Búcsúi ünnepe: október 8.


A TEMPLOM ALAPRAJZA

A Szegedi Dóm alaprajza


ÉPÍTÉSZETI ADOTTSÁGOK

A Szegedi Dóm méretei

a templom méretei:
A szegedi Dóm az egyetlen, a XX. században épült székesegyház Magyarországon.

 • a torony magassága: 81 m
 • a kupola külső magassága: 53,6 m
 • a templom legnagyobb külső hossza: 80,8 m
 • szélessége a kereszthajónál: 51 m
 • legnagyobb harangjának súlya: 8537 kg

a templom főhomlokzata:

A felső-olaszországi neoromán stílusú késő eklektikus templom főhomlokzati timpanonjának csúcsán egy angyalok által közrefogott kereszt áll. Az alábbi tizenhárom lépcsőzetesen elhelyezett fülke között a pápaság és a királyság jelképe a két koronás alak. Az oromzaton egy görög kereszt látható, szárain az evangélisták jelképeivel. A kereszt alatt helyezkedik el a nagy rózsaablak, tőle jobbra és balra a magyar címer két mezője. A homlokzat közepén aranyozott mozaikháttér előtt, márványbaldachin alatt áll a templom titulusának, a Magyarok Védasszonyának márványszobra, Tóth István szobrászművész munkája. A szobrot két oldalról a tizenkét apostol mozaikképe fogja körül, melyeket Márton Ferenc tervei alapján Zsellér Imre készített. A képsorozat két végét az Alfa és az Omega, a görög abc első és utolsó betűje zárja le.

A főbejárat baldachinjának oszlopait egy-egy oroszlánfigura tartja, őrizvén a magyar koronát és a pápai tiarát. A főkapu két vörösréz szárnyát 12-12 Ószövetségi és Újszövetségi jelenetet ábrázoló dombormű díszíti. A bejárat mellett jobb oldalon Szent Gellért szobra áll, a vele szemben elhelyezett szoboralak Kapisztrán Szent Jánost ábrázolja. A két szélső bejárattól jobbra és balra elhelyezkedő Szent István és Szent László szobrokat Dávid István készítette. A főkaput hármas oszlop koszorúzza, felette a Genezáreti-tavi jelenet: Krisztus lecsendesíti a háborgó tengert. A templom két oldalbejárata a Béke és a Háború kapuja, felettük a felirattal: „Venite adoremus” - „Jöjjetek, imádjuk!” illetve „Vae victis” - „Jaj a legyőzöttnek!”.


A TEMPLOM HARANGJAI

A Dóm város felőli tornyában négy harang található: a Lélekharang, a Szent Teréz, a Magyarok Nagyasszonya és a Szent Imre harang. Mivel az eredeti Szent Teréz harang megrepedt, újat kellett helyette öntetni, amelyet 2003. áprilisában szenteltek fel.

A Dóm legnagyobb harangja, a Hősök harangja vagy Szent Gellért harang egyedül lakik a Tisza felőli toronyban. Öntésekor ez volt az ország legnagyobb harangja, ma a budapesti bazilika 110 mázsás Szent István harangja előzi meg. Hatalmas mérete miatt egy évben mindössze két alkalommal szólal meg:

 • - a szegedi nagyárvíz évfordulóján és
 • - a világháborúban hősi halált haltak évfordulóján.

A Szegedi Dóm harangjai
harang neve öntés éve súly átmérő hangolás
Lélekharang 1921 250 kg 73 cm C 2
(új) Szent Teréz 2003 580 kg 98 cm Asz 1
Magyarok Nagyasszonya 1996 1020 kg 120 cm F 1
Szent Imre 1927 2669 kg 165 cm C 1
Szent Gellért 1927 8537 kg 245 cm F 0

TOVÁBBI KÉPEK A TEMPLOMRÓL

Még több képet talál templomunkról honlapunk GALÉRIA menüpontjában!

megnézem a képeket...

TEMPLOM | a Szegedi Dóm orgonája


ORGONÁNK TÖRTÉNETE

A Dóm főorgonája 1928-30 között épült a pécsi Angster József és Fia Orgonagyárban. A diszpozíciót Geyer József organológus tervezte. Ez az orgona 5 manuálos és 99 regiszteres volt. A sípok nagy része a karzaton helyezkedik el, valamint tartozik hozzá egy ún. „távmű”, amely a kupolában kapott helyet.

1930-31-ben készült el a Karorgona, melynek sípjai a szentély két oldalán, játszóasztala pedig a templomtérben lett elhelyezve. Ez az orgona 2 manuálos és 25 hangzó regisztert tartalmaz. Érdekessége, hogy a pedálja Basszus-Diszkantra osztott.

1932-re megoldották, hogy a Karorgona a karzaton elhelyezett, 5 manuálos játszóasztaltól is megszólaltatható legyen, az így elkészült teljes orgona lett Magyarország legnagyobb orgonája, illetve abban az időben Európa harmadik legnagyobb orgonája volt (a passaui és a milánói dóm orgonái után).

Tervbe volt véve még egy bővítés, mely a kriptában kapott volna helyet, de fedezet hiányában ez végülis nem készült el.

2002-ben a régi játszóasztal helyébe a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft új, elektronikus játszóasztalt készített, mely a korábbi három helyett 1000 hangszín-kombináció tárolását teszi lehetővé.


AZ ORGONA DISZPOZÍCIÓJA

A Szegedi Dóm orgonájának diszpozíciója (EXCEL fájl, 24 kB)

KÉPEK A SZEGEDI DÓM ORGONÁJÁRÓL

TEMPLOM | adományok, felújítás


BANKI KAPCSOLATOK

Ha támogatni szeretné plébániánkat vagy programjainkat, az alábbi számlaszámok valamelyikén megteheti.
Ha konkrét programra szeretne adományozni, kérjük tüntesse fel a támogatási célt.

Előre is köszönjük támogatását,
melyet befizethet közvetlenül a Belvárosi R. K. Plébánia számlájára:

Számlatulajdonos: Szeged-Belvárosi R. K. Plébánia
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
SWIFT kód (BIC): OTPVHUHB
Számlaszám: 11735005 - 20105059 - 00000000
Számlaszám nemzetközi formátumban (IBAN): HU25 1173 5005 2010 5059 0000 0000
Adószám: 19982658-1-06

vagy alapítványunk, a PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY számlájára:

Számlatulajdonos: Pro Organo Alapítvány
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
SWIFT kód (BIC): OTPVHUHB
Számlaszám: 11735005 - 20371904 - 00000000
Számlaszám nemzetközi formátumban (IBAN): HU34 1173 5005 2037 1904 0000 0000
Adószám: 18450280-1-06

PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY

A Pro Organo Alapítvány 1992-ben jött létre alapvetően a következő célokkal:

 1. A Szegedi Dóm orgonájának műszaki felügyelete, a folyamatos karbantartás és a felújítás szervezése.
 2. Közreműködés a Dóm zenei életének fellendítésében, hangversenyek, bemutatók szervezésében.
 3. A Dóm Énekkar működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a fellépések színvonalának emelése.
 4. A Szegedi Dóm kulturális és építészeti értékeinek megőrzését szolgáló állagmegóvási, felújítási munkálatok támogatása.

ADÓ 1+1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSA

Kérjük, rendelkezzen adója 1+1%-áról a Magyar Katolikus Egyház és a Pro Organo Alapítvány javára!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Pro Organo Alapítvány adószáma: 18450280-1-06

További részletekért, kérjük látogassa meg honlapunk LETÖLTÉS menüpontjának adó 1% felajánlása fülét!